• Дослідження операцій
 • Економічна кібернетика
 • Математичні методи і моделі ринкової економіки
 • Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
 • Математичні моделі трансформаційної економіки
 • Моделі економічної динаміки
 • Моделювання економіки
 • Прикладна економетрія
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Системний аналіз
 • Теорія випадкових процесів
 • Електронна комерція
 • Ефективність інформаційних систем
 • Захист інформації в інформаційних системах
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи для різних сфер застосування
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці
 • Системи прийняття рішень
 • Управління проектами інформатизації
 • Інформатика (MS Office, VBA)
 • Алгоритмізація і програмування (Основи С++);
 • Об’єктно-орієнтоване програмування (Java );
 • Проектування та адміністрування баз даних (MySql, PostgreSQL);
 • Комп’ютерна графіка (PhotoShop, Corel Draw);
 • Технології Інтернет (HTML, CSS);
 • Web-дизайн та Web-програмування
 • Комп’ютерні мережі;
 • Технології управління контентом(JavaScript);
 • Системи обробки візуальної інформації (3d Studio Max);
 • Інформаційні системи за галузями використання (1C).
 • Комп’ютерний аналіз фінансових ринків (Meta Trader);