Жмуркевич Андрій Євгенович

Кандидат економічних наук, доцент. Народився 9 грудня 1971 р. У 1993 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна інформатика і АСУ». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук захистив за спеціальністю економіко-математичне моделювання. Викладає ряд дисциплін комп’ютерного спрямування: "Алгоритмізація та програмування", "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Технологія проектування та адміністрування БД і СД", "Інформаційні системи і технології в управлінні", "Інформатика" та інші. Співавтор підручників “Робота з Microsoft Excel”, “Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA”, “Робота з базами даних Microsoft Acсess”, має понад 30 фахових публікацій, 5 навчально-методичних розробок. У 2015 році успішно пройшов професійне стажування в навчальному підрозділі компанії SoftServe - SoftServe IT Academy за програмою "Developing Web-oriented software" (Розробка web-орієнтованого програмного забезпечення).

Мищишин Орест Якович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Народився 3 січня 1970 р. У 1993 р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Викладає дисципліни: “Ефективність інформаційних систем”, “Теорія випадкових процесів”, “Прикладна економетрика”, “Дослідження операцій”. У науковому доробку понад 50 публікацій у фахових журналах. Консультує підрозділ Business Systems компанії SoftServe в якості фінансового аналітика.

Ситник Володимир Юрійович

Cтарший викладач. Народився 4 вересня 1961 р. Закінчив Львівський політехнічний інститут. Викладає дисципліни: “Інформатика”, “Комп’ютерні мережі”, “Проектування баз даних та інформаційних систем”.

Шевчук Ірина Богданівна

Кандидат економічних наук, доцент. Навчалася на факультеті прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка (1996-2001 рр.) за спеціальністю «Прикладна математика». Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Регіональна політика формування ринків медичних послуг” (2008 р.). У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики. У 2016 р. пройшла стажування у Львівській філії Комп’ютерної академії ШАГ. Сфера наукових інтересів: інформаційні технології в регіональній економіці; інформатизація та інформаційне суспільство; моделювання соціально-економічних процесів; регіональна політика розвитку ринків медичних послуг; роль ІТ-сфери в сучасній українській економіці. Автор і співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, що проводились у Канаді, Литві, Болгарії, Швейцарії, Росії тощо. Викладає навчальні дисципліни: Алгоритмізація та програмування; Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці; Комп`ютерний аналіз фінансових ринків; Прогнозування соціально-економічних процесів; Системи прийняття рішень; Системний аналіз; Навчальна практика (4 курс).

Задвірний Ярослав Олександрович

Старший викладач. Народився 17 травня 1978 р. Закінчив Українську академія друкарства. Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Становлення і розвиток електронного фінансового ринку України”. У 2016 р. проходив стажування у компанії "Ericpol". Тема стажування – "Проектування та створення програмних продуктів з використання сучасних технологій програмування". Викладає дисципліни: “Електронна комерція”, “Технології Internet”, “Технології управління контентом”, “Захист інформації”, “Комп’ютерна графіка”, “Інформаційні системи в оподаткуванні”.

Орловська Анна Богданівна

Кандидат економічних наук, доцент. Народилась 28 грудня 1976 року. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Викладає дисципліни: “Інформатика”, “Інформаційні системи і технології в економіці”, “Моделювання економіки”, “Web-програмування”. Опублікувала понад 10 наукових статей та 5 навчально-методичних розробки. У 2016 році успішно пройшла стажування за програмою "Контроль якості і тестування сучасних програмних систем" (Manual Quality Control) в SoftServe IT Academy.

Задорожна Анна Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук, в. о. доцент. Народилася 14 травня 1970 р. Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка (1993 р.). Викладає дисципліни: “Інформаційні системи і технології у фінансах”, “Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті”, “Інформатика”, “Управління проектами інформатизації”, “Корпоративні інформаційні системи”,

Васьків Оксана Миколаївна

Народилася 10 листопада 1974 року – м. Львів. Упродовж 1992–1997 рр. – навчання на фізичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. З 2015 р. обіймає посаду cт. викладача кафедри економічної кібернетики факультетууправлінняфінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2016 р. проходила стажування у компанії "Ericpol". Тема стажування – "Проектування та створення програмних продуктів з використання сучасних технологій програмування". Автор і співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема, співавтор колективних монографій «Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию» (2013 р.), «Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення»(2014 р.).Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, що проводились у Канаді, Польщі, Росії тощо.

Стадник Юліана Андріївна

Народилась 20 грудня 1978 року у м. Львові. У 1995–2000 рр. навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «економічна кібернетика». У 2001–2003 рр. навчалась в аспірантурі Львівської державної фінансової академії. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію. З 2001 року викладає на кафедрі економічної кібернетики дисципліни «Інформатику», «Комп’ютерну графіку», «Системи обробки візуальної інформації», «Інформаційні системи у фінансах підприємств» та ін. За час викладацької роботи опублікувала близько 40-а наукових та навчально-методичних праць. У 2016 році пройшла стажування у компанії «Ерікполь», що займається виробництвом програмного забезпечення у галузі телекомунікацій.

Танчак Ярина Андріївна

Народилася 19 грудня 1987 року, кандидат економічних наук. Червень - листопад 2010 р.- працювала на посаді економіста підприємства «Легіон- Трейд», звільнилась у зв’язку з вступом в аспірантуру. 2014 рік - асистент кафедри «Облік і аудит» ЛДФА. Липень 2014 – по лютий 2015 року – працюю на посаді економіста підприємства «Центр новітніх технологій». З листопада 2014 – по лютий 2015 року – працюю по сумісництву на посаді спеціаліста ІІ категорії планово-фінансової групи ЛДФА. З лютого 2015 року – по сьогодні – працюю на кафедрі економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.